isoberinghome2

Hệ thống chân kê chống rung ISOBEARING

$135.00

ISOBEARING™ 2.5 và ISOBEARING™ 3.3 là 2 hệ thống chân kê chống rung bao gồm các quả cầu dẻo đàn  hồi và chân đỡ các quả cầu. Chúng có tác dụng chống rung, triệt nhiểu âm cho các thiết bị âm thanh kê trên chúng.

Danh mục: Từ khóa:

ISOBEARING™ 2.5 và ISOBEARING™ 3.3 là 2 hệ thống chân kê chống rung bao gồm các quả cầu dẻo đàn  hồi và chân đỡ các quả cầu. Chúng có tác dụng chống rung, triệt nhiểu âm cho các thiết bị âm thanh kê trên chúng.

ISOBEARING™ 2.5:

Sức nâng (trên mỗi quả cầu): 4,4 pounds (2,0 kg)
Chiều cao tổng thể: 1,2 inch (2,98 cm)
Đường kính quả cầu: 1,0 inch (2,54 cm)
Đường kính đáy: 1,4 inch (3,56 cm)

ISOBEARING™ 3.3:
Sức nâng (trên mỗi quả cầu): 17,0 pounds (7,0 kg)
Chiều cao tổng thể: 1,7 inch (4,25 cm)
Đường kính quả cầu: 1,3 inch (3,30 cm)
Đường kính đáy: 2,0 inch (5,08 cm)

Giá tham khảo ISOBEARING 3.3: 135 USD / bộ 3 chân.