08

Magnesium Pole Audio Rack “MAGNESIA”

Lần đầu tiên trên thế giới, một kệ máy có khả năng hấp thụ rung động khác thường, hỗ trợ cho thiết bị hi-end biểu diễn thêm phần hoàn hảo và trọn vẹn. Đó chính là kệ máy “Magnesia” đến từ hãng TiGLON.

Danh mục: ,